FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँको BRM HU/01/2077/078 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

प्रकाशित पत्रिकाः नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिक

प्रकाशित मितिः २०७७/०६/२९ 

शिलबन्दी बोलपत्र सुचना, बन्दिपुर गाउँपालिका

शिलबन्दी बोलपत्र सुचना, बन्दिपुर गाउँपालिका

अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकको कार्तिक २०, २०७६ बुधबार प्रकाशित सुचना

Tubular Steel Poles को बोलपत्र आह्वान

बन्दिपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

२०७५-१२-२४

बाोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

मिति २०७५।१०।२५ गते प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५ दोस्रो पटक प्रकाशित

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट दोस्रो पटक मिति २०७५ कार्तिक १८ गते प्रकाशन गरिएको

Pages