FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र सुचना, बन्दिपुर गाउँपालिका

शिलबन्दी बोलपत्र सुचना, बन्दिपुर गाउँपालिका

अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिकको कार्तिक २०, २०७६ बुधबार प्रकाशित सुचना

Tubular Steel Poles को बोलपत्र आह्वान

बन्दिपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

२०७५-१२-२४

बाोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

मिति २०७५।१०।२५ गते प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५ दोस्रो पटक प्रकाशित

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट दोस्रो पटक मिति २०७५ कार्तिक १८ गते प्रकाशन गरिएको

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

२०७५-०७-१४ को लोकवाणी दैनिकमा प्रकाशित सुचना

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

BDTRDC/13/2075/075

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा सडक मर्ग सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा

लोकवाणी दैनिकमा २०७५-०६-२९ मा प्रकाशित सुचना

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा सडक मर्ग सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना

२०७५-०६-२७ औषधी खरिद सुचना

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर तनहुँको

औषधि खरिद सम्बन्धि मिति : २०७५/०६/२७ ( प्रथम पटक प्रकाशित ) लोकवाणी पत्रिकाबाट प्रकाशन गरिएको सिलबन्दी दरभाउ आव्हान

 

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट मिति २०७५ अशोज ८ गते प्रकाशन गरेको

बन्दिपुर गाऊँपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थ ( ढुँगा, गिटी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा बिक्री सम।बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना