FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रतिवेदन Documents
रोजगार सेवा केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन PDF icon एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
बार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम - आ.व. २०७८/७९ PDF icon 4.2.4 बार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf
आ.व. २०७७/७८ प्रगति समिक्षा तथा प्रतिवेदन PDF icon आ.व. २०७७-७८ सार्वजनिकिकरण - प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७७-७८ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन- रोजगार सेवा केन्द्र PDF icon आ.व. २०७७-७८को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - रोजगार सेवा केन्द्र.pdf
आ.व. २०७७/७८ आम्दानी खर्च र प्रगती प्रतिवेदन PDF icon 15. बजेट र खर्चको विवरण सुत्रबाट.pdf
बार्षिक आयव्याय प्रतिवेदन PDF icon खर्चको फाँटबारी प्रतिवेदन.pdf, PDF icon प्रगति प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf
रोजगार सेवा केन्द्र, बन्दिपुर गाउँपालिका आ.व. २०७६-७७ को प्रतिवेदन PDF icon रोजगार सेवा केन्द्र - आ.व. २०७६-७७ प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७५-०७६ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुति PDF icon बन्दिपुर गाउँपालिका - २०७५-७६ प्रगति प्रतिवेदन.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७५/०७६ PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बार्षिक प्रतिबेदन २०७५-७६.pdf