FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

बन्दिपुर गाउँपालिकाको दिगो बिकासको लागि पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

२०७९/०२/२४

 

, , , , , , , , , , ,

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ पश्चात बन्दिपुर गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक

२०७९/०२/१९

, ,

२०७८/०२/०६

सुरेन्द्र थापा

, , , , ,

अतिरिक्त पशागत विकास तालिम - कक्षा-१

५ दिने तालिम

, , , , , ,

२०७८ माध २५

पारित ऐन कानुन र कार्यविधि, जम्मा - ९ वटा

 
 

, , , , , , , , , , ,

Pages