FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Name Documents
राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ संक्षिप्त नतिजा PDF icon जनगणना २०७८ - संक्षिप्त नतिजा.pdf
शैक्षिक पात्रो २०८० PDF icon Bandipur Education Patro.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण कित्तागत फाईल PDF icon Final_Report_Overall_Bandipur_Gaunpalika.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका - मुकुन्देश्वरी पदमार्ग (मिनी ग्रेटवाल) सम्बन्धी - अन्नपुर्ण विशेष कार्यक्रम PDF icon annapurna post.pdf
मतदाता नामावली - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० PDF icon २०७९-०१-३० स्थानीय तह निर्वाचन - मतदाता नामावली 40_तनहुँ_5416_बन्दिपुर गाउँपालिका.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको ऐन संग्रह - खण्ड ४ PDF icon ऐन संग्रह - खण्ड ४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका संग्रह - खण्ड ४ PDF icon कार्यविधि संग्रह - खण्ड ४.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिका एकिकृत विकास गुरुयोजना २०७६-२०९६ PDF icon बन्दिपुर गाउँपालिका एकिकृत विकास गुरुयोजना २०७६-२०९६_Cover.pdf, PDF icon बन्दिपुर गाउँपालिका एकिकृत विकास गुरुयोजना २०७६-२०९६_Body.pdf
धरमपानी गाउँ विकास समिति - पार्श्वचित्र - बैशाख २०६७ PDF icon धरमपानी गाउँ विकास समिति - पार्श्वचित्र बैशाख, २०६७.pdf
IEMIS सहयोगी पुस्तिका २०७६ PDF icon IEMIS सहयोगी पुस्तिका २०७६.pdf
बन्दिपुर गाउँपालिकाको घरघुरी सर्भेक्षण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रतिवेदन, २०७६ PDF icon बन्दिपुर गाउँपालिकाको घरधुरी सर्भेक्षण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन २०७६.pdf