FAQs Complain Problems

Ex-Elected Official

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone Tenure
शिव कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846217500 २०७९ जेष्ठ ९ देखि हाल सम्म
पूर्ण सिंह थापा गाउँपालिका अध्यक्ष बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष 9856042242
करुणा गुरुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष बन्दिपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष
भानुभक्त पोख्रेल वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका
कृष्ण प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9866040460
हस्त बहादुर जिसि वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846436980 २०७४ जेष्ठ ५ - २०७९ जेष्ठ ५
दान बहादुर थापा का.बा. वडाध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८५६०६७८०४
ध्रुव प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८५६०६७७०५
सन्त बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846065119 २०७४ जेष्ठ ५ - २०७९ जेष्ठ ५