FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
दरखास्त फारम 03/26/2024 - 12:04 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
स्थानीय तहवृद्धि फाराम-स्वास्थ्य तर्फ 01/03/2024 - 15:40 PDF icon _स्थानीय तहवृद्धि फाराम-स्वास्थ्य तर्फ.pdf
वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका कामदारका परिवारले दिने निवेदन फारमको ढाँचा 02/22/2023 - 11:47 PDF icon formate of Nepal Death.pdf, PDF icon sabjhikaune.pdf, PDF icon शव ढुवानी निवेदन.pdf, PDF icon स्थानीय तह मार्फत दिइने निवेदन.pdf
कर्मचारी विदा निवेदन 08/25/2022 - 10:41 PDF icon विदा निवेदन pdf.pdf
कोरोना महामारीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुले राहत अनुदान - निवेदनको ढाँचा 08/25/2022 - 10:34 PDF icon निवेदन ढाँचा.pdf
आवेन फारम - प्राविधिक सहायक 01/23/2022 - 11:34 PDF icon आवेदनको ढाँचा - प्राविधिक सहायक.pdf
अपाङ्गता आवेदन फारम 01/22/2021 - 13:42 PDF icon अपाङ्गता आवेदन फारम.pdf
अङ्गिकृत नागरिकता फारम - अनुसुचि ७ 12/29/2019 - 13:54 PDF icon अङ्गिकृत नागरिकता फारम - अनुसुची ७.pdf
साना सिंचाई कार्यक्रमबाट सहयोगको लागी दिनुपर्ने निवेदन , २०७६ 09/06/2019 - 12:22 PDF icon अनुसूची साना सिचाई.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संशोधित अनुसुचि १ 03/19/2019 - 16:25 PDF icon २०७५-१२-०५ अनुसुचि १.pdf
कर्मचारी/जनप्रतिनिधि - सम्पत्ति विवरण फारम 01/24/2019 - 15:14 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम - कार्यालय.pdf