FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली प्रविष्ट गर्ने कार्यक्रमको सूचना ।

पुणः नाम दर्ता गराउनु पर्ने हरुको सूची तलको लिङ्कमा गई हेर्न सकिनेछ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्र.अ. नेतृत्व क्षमता विकास तालिमको सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमका लागि सम्झौता सम्बन्धि सूचना ।

भेटेरीनेरी औषधी खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

,

बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक)

,

स्वास्थ्य सेवा तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

अन्तर्वाता सम्बन्धि सूचना

चाडपर्वमा सावधानी अपनाउने सम्बन्धी सूचना

स्रोतः 

जिल्ला प्रशाासन कार्यालय तनहुँ

https://daotanahu.moha.gov.np/post/ca-dapara-vama-sa-vathha-na-apana-una...

Pages