FAQs Complain Problems

Ward Staffs

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Email Phone
कुमार लम्सा‌ल सहायक स्तर - चौथो १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका / वडा सचिव ward1.bandipurmun@gmail.com ९८६१९६९२९२
सविना पोख्रेल सहायक स्तर - पाँचाै २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका / वडा सचिव ward2.bandipurmun@gmail.com ९८४६१६३२८८
पुनम डोटेल सहायक स्तर - पाँचाै ३ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका /वडा सचिव ward3.bandipurmun@gmail.com ९८४३६८६१८९
पूजा श्रेष्ठ खरिदार ४ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका/वडा सचिव ward4.bandipurmun@gmail.com 9856067814
पुर्ण खवास सहायक स्तर - पाँचाै ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका / वडा सचिव ward5.bandipurmun@gmail.com 9867790379
सुनिता चापागाई कार्यालय सहायक - चौंथो ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका/वडा सचिव ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४६२९४३५१
समिक्षा थापा कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८५६०६७७२८
कञ्चन भुजेल कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८०६५७७५४९
सम्झना सुनार कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८०६५७७५४९
सीता बि.क. कार्यालय सहयोगी २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६१४४२३९
गाेपे कामी कार्यालय सहयोगी २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८१६६४३०५२
ईश्वरी भट्टराई कार्यालय सहयोगी ३ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका
विमला गुरु‌ङ्ग थापा कार्यालय सहयोगी ४ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८१६५७३५०९
बत्तू राना कार्यालय सहायक - चौंथो ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका rana.battu@gmail.com ९८५६०६७८१६
लक्ष्मी गुरूङ्ग कार्यालय सहयोगी ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६०८०४३९
चिजा गुरुङ कार्यालय सहायक - चौंथो ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८१७१२६७७१
रूपा गुरूङ्ग कार्यालय सहायक - चौंथो ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४६१९४०८८
बुद्धी बहादुर गुरूङ्ग कार्यालय सहयोगी ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८०६६१८०७३