FAQs Complain Problems

Elected Officials

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone
सुरेन्द्र बहादुर थापा गाउँपालिका अध्यक्ष ९८४६७२३७३९
पञ्च माया गुरुङ्ग गाउँपालिका उपाध्यक्ष ९८४१७१३६५९
शिव कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846217500
तिलक बहादुर कुँवर वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9806636784
परमेश्वर भट्टराइ वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9815108099
दान बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846059872
ध्रुब प्रसाद लामिछानेे वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9856041495
बल बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9841728240