FAQs Complain Problems

Ex-Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भेष बहादुर कुँवर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bheshbdkunwer@gmail.com ९८५६००३१११
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
नरहरि सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
बुद्धि सागर खनाल शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४६१०४९७४
ई. विश्वप्रकाश सुल्पे इन्जिनियर प्राबिधिक ९८१८८५११७५
ई. इन्द्र बहादुर थापा इन्जिनियर प्राविधिक engineering.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२३
ई. मुहार रावल इन्जिनियर भुकम्प पुनर्निमाण शाखा ९८४१९३३८५६
ई. आनन्द भट्टराई सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि (IT) शाखा ito.bandipurmun@gmail.com ९८४६१६१५८०
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने लेखापाल लेखा शाखा acc.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६०८७९
पुष्प खनाल ना.सु. योजना शाखा puspakhanalji@gmail.com ९८५६०४३०२४
मन्जु कंडेल ना.सु. पशु सेवा शाखा ९८४६३३३०८३
गणेश न्यौपाने ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ward3.bandipurmun@gmail.com ९८४६२१३७४०
टोपादेवी दुरा ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ward4.bandipurmun@gmail.com ९८४६०८१३८४
सुर्य नारायण श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव वडा नं. १ को कार्यालय
सरोज गैह्रे अमिन प्राबिधिक शाखा ९८५६०२१४९२
सन्तलाल सहनी कविराज वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ward5.bandipurmun@gmail.com ९८४५२८०५०८
खगेन्द्र खवास सब. इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६०९०४०६
प्रेम कुमारी थापा अ. सब-ईन्जिनियर सिफारिस nimimagar3@gmail.com ९८४६५८८८५०
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ward2.bandipurmun@gmail.com ९८६५१८१०२५
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४३२४०९२८