FAQs Complain Problems

Ex-Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भेष बहादुर कुँवर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bheshbdkunwer@gmail.com ९८५६००३१११
नरहरि सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
ई. आनन्द भट्टराई सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि (IT) शाखा ito.bandipurmun@gmail.com ९८४६१६१५८०
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने लेखापाल लेखा शाखा acc.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६०८७९
पुष्प खनाल ना.सु. योजना शाखा puspakhanalji@gmail.com ९८५६०४३०२४
ई. विश्वप्रकाश सुल्पे इन्जिनियर प्राबिधिक ९८१८८५११७५
ई. इन्द्र बहादुर थापा इन्जिनियर प्राविधिक engineering.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२३
सुर्य नारायण श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव वडा नं. १ को कार्यालय
सरोज गैह्रे अमिन प्राबिधिक शाखा ९८५६०२१४९२
खगेन्द्र खवास सब. इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६०९०४०६
बुद्धि सागर खनाल शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४६१०४९७४
ई. मुहार रावल इन्जिनियर भुकम्प पुनर्निमाण शाखा ९८४१९३३८५६
मन्जु कंडेल ना.सु. पशु सेवा शाखा ९८४६३३३०८३
प्रेम कुमारी थापा सिफारिस nimimagar3@gmail.com ९८४६५८८८५०
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ward2.bandipurmun@gmail.com ९८६५१८१०२५
गणेश न्यौपाने ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ward3.bandipurmun@gmail.com ९८४६२१३७४०
टोपादेवी दुरा ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ward4.bandipurmun@gmail.com ९८४६०८१३८४
सन्तलाल सहनी कविराज वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ward5.bandipurmun@gmail.com ९८४५२८०५०८
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४३२४०९२८