FAQs Complain Problems

Ex-Staff

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone Tenure
सन्तलाल सहनी कविराज वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ९८४५२८०५०८
खगेन्द्र खवास सब. इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६०९०४०६
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने लेखापाल लेखा शाखा ९८५६०६०८७९
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ९८४३२४०९२८
सुर्य नारायण श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव वडा नं. १ को कार्यालय
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ९८६५१८१०२५
प्रेम कुमारी थापा अ. सब-ईन्जिनियर सिफारिस ९८४६५८८८५०
सरोज गैह्रे अमिन प्राबिधिक शाखा ९८५६०२१४९२

Pages