FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिका अन्तर्गत सेदी नदीका विभिन्न घाटहरुको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्बन्धी सूचना।