FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुचना

यस बन्दिपुर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भएको जानकारी गराउँदै

आगामी आ.व. २०७६/०७७ मा प्रदान गरिने १०० दिन वरावरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक निर्माणका काममा

Pages