FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

पिकनिक स्पट व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

Bandipur municipality website screenshot

आज मिति २०७२/४/२१ बाट यस बन्दीपुर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.bandipurmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|

आ.व २०७२/७३ को सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति– २०७२।०४।२१

Pages