FAQs Complain Problems

बन्दिपुर गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखा तर्फको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदान लागत सहभागितामा पशुपंक्षिको गोठ, खोर सुधार तथा निर्माण सम्बन्धि सूचना ।