FAQs Complain Problems

बन्दिपुर

Read More

बजार क्षेत्र

Read More

प्याराग्लाइडि‌ङ्ग

Read More

रामकोट-बन्दिपुर जोड्ने साईकल लेन

Read More

Facebook

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

सुरेन्द्र बहादुर थापा
गाउँपालिका अध्यक्ष
surendrathapabandipur@gmail.com
९८४६७२३७३९
पञ्च माया गुरुङ्ग
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
९८४१७१३६५९

कर्मचारी

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

जानकारी

मिति
आ.व. २०७८/७९ चौथो त्रैमासिक - सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण 06/22/2022 - 10:49
आवेन फारम - प्राविधिक सहायक 01/23/2022 - 11:34
अपाङ्गता आवेदन फारम 01/22/2021 - 13:42
अङ्गिकृत नागरिकता फारम - अनुसुचि ७ 12/29/2019 - 13:54
पञ्जिकरण ( घटना दर्ता सम्बन्धी) नागरिक वडापत्र 10/21/2019 - 16:05
साना सिंचाई कार्यक्रमबाट सहयोगको लागी दिनुपर्ने निवेदन , २०७६ 09/06/2019 - 12:22
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संशोधित अनुसुचि १ 03/19/2019 - 16:25
बन्दिपुर गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो चौमासिक, २०७५ पाउने लाभग्राहीहरूको नामवली र रकम 02/12/2019 - 12:08
बन्दिपपुर गाउँपालिका, वडा स्तरिय नागरिक वडापत्र, २०७५ 02/12/2019 - 12:41
कर्मचारी/जनप्रतिनिधि - सम्पत्ति विवरण फारम 01/24/2019 - 15:14
सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक (अनुसूची ८) 12/30/2016 - 13:30

Pages