FAQs Complain Problems

JICA IMEN परियाेजनाकाे सहयाेगमा बन्दिपुर गाउँपालिकाद्वारा पालिका भित्रका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयमा स्वअध्याय सामाग्रीहरु र १/१ थान Android Tablet वितरण गरिएको छ।

JICA IMEN परियाेजनाकाे सहयाेगमा बन्दिपुर गाउँपालिकाद्वारा पालिका भित्रका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयमा स्वअध्याय सामाग्रीहरु र १/१ थान Android Tablet वितरण गरिएको छ।

कार्यक्रम मिति:२०८०/०८/२० गते