FAQs Complain Problems

तपाईँले नगरपालिका कार्यालयमा गएर आफ्नो घर जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउनु भयो ?