FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बिभिन्न कृषी अनुदानका कार्यक्रमहरु,

कृषी ज्ञान केन्द्र, तनहुँको कृषी अनुदानको कार्यक्रमहरु

१. ५० % अनुदानमा हाते ट्र्याकटर 

२. ८५ % अनुदानमा थ्रेसिङ मेसिन

३. विविध प्रदर्शनी ब्लक

४. सामुदायिक बीउ बैंक

ईच्छापत्रको सुचना

आवश्यकता ( दोस्रो पटक प्रकाशित )

बन्दिपुर गाउँपालिका विकास गुरु योजना निर्माणको तेस्रो फेज अन्तर्गत गाउँपालिका पारिवारिक प्रोफाईल ( Family Profile ) तथ्याङ्क संकलन कार्यक्रमका लागी प्रत्येक वडाबाट ५ जनाको दरले ६ वटा वडाहरुमा ३० जना गणक ( enumerator )   को आवश्यकता परेको हुँदा आवेदनको अन्तिम म्याद २०७५ च

Pages