FAQs Complain Problems

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

Bandipur municipality website screenshot

आज मिति २०७२/४/२१ बाट यस बन्दीपुर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराइन्छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट  www.bandipurmun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|