FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँको BRM HU/01/2077/078 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

प्रकाशित पत्रिकाः नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिक

प्रकाशित मितिः २०७७/०६/२९ 

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/epaper/15-10-2020