FAQs Complain Problems

Plan and Project

मुकुन्देश्वरी पैदल मार्ग - अवधारणा चित्र ( Bandipur Mini-Great Wall )

बन्दिपुर बजार - थानीमाई - भञ्यांङ्ग - मकुन्दसेन गडी जोड्ने पैदल मार्गको अवधारणा चित्र तयार गरि काम अगाडी बढि सकेको छ।

अवधारणाको भिडियो

बन्दिपुर सिसाको भ्यु पोईन्ट

बन्दिपुर प्राकृतिक मनोरमता र सास्कृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण रहेको छ। बन्दिपुर गाउँपालिकाको सम्पदाहरु झल्कने गरि वडा नं.