FAQs Complain Problems

Ex-Staff

Photo Name Designation Section Phone Tenure
Naindra Prasad Dahal Chief Administrative Officer 9856003111 2022-01-02 to present
Bigyan Khadgi Computer Operator Planning Section Chief 9849834747
Er. Prabesh Pant Sub Engineer Employment Section 9861205341 2077-05-16 to 2078-09-26
भेष बहादुर कुँवर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५६००३१११
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५६००३१११
बुद्धि सागर खनाल शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४६१०४९७४
ई. मुहार रावल इन्जिनियर भुकम्प पुनर्निमाण शाखा ९८४१९३३८५६
ई. आनन्द भट्टराई सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि (IT) शाखा ९८४६१६१५८०
मन्जु कंडेल ना.सु. पशु सेवा शाखा ९८४६३३३०८३
गणेश न्यौपाने ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ९८४६२१३७४०
पुष्प खनाल ना.सु. योजना शाखा ९८५६०४३०२४
टोपादेवी दुरा ना.सु. वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ९८४६०८१३८४
सन्तलाल सहनी कविराज वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ९८४५२८०५०८
खगेन्द्र खवास सब. इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६०९०४०६
Mahesh Subedi Chief Administrative Officer Bandipur Rural Municipality, Office of the Rural Municipal Executive 9856003111 2077-06-06 to 2078-09-16
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ९८४३२४०९२८
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ९८६५१८१०२५
Narahari Sapkota Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer 9856003111
Er. Indra Bahadur Thapa Magar Engineer Civil Engineering 9856067823