FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

बन्दिपुर गाउँपालिका गाउँ सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा बन्दिपुर गाउँपापलिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६, बन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०७६ र बन्दिपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ प्रस्तुत भएको थियो र विधेयकहरु सभाबाट पारित पनि भयो ।

, , , , , , , , ,

खड्कदेवी मन्दिर निर्माणार्थ सहयोग

बन्दिपुर-छिम्केश्वरी तमु समाज,

बन्दिपुर तमु समाज, पोखरा र

आईत बहादुर गुरुङ्ग

बन्दिपुर ०४ मा अवस्थित खड्कदेवी मन्दिर

, , ,