फोटो ग्यालरी

बन्दिपुर गाउँपालिका शिक्षा शाखाद्वारा २०७५-०३-१३ मा अतिरिक्त क्रियाकलाप सँचालन गर्दा, उपहार प्रदान गर्दै गाउँपालिका उप-प्रमुख करुणा गुरुङ्ग र वि.नि. बुद्धि सागर खनाल

२०७५-०३-१३ मा अतिरिक्त क्रियाकलाप