FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Tubular Steel Poles को बोलपत्र आह्वान

बन्दिपुर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ

२०७५-१२-२४

बाोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

मिति २०७५।१०।२५ गते प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५ दोस्रो पटक प्रकाशित

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट दोस्रो पटक मिति २०७५ कार्तिक १८ गते प्रकाशन गरिएको

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

२०७५-०७-१४ को लोकवाणी दैनिकमा प्रकाशित सुचना

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

BDTRDC/13/2075/075

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा सडक मर्ग सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा

लोकवाणी दैनिकमा २०७५-०६-२९ मा प्रकाशित सुचना

धारापानी-खहरे-बरटार-सेराटार-रहुटार-सुखौरा सडक मर्ग सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना

२०७५-०६-२७ औषधी खरिद सुचना

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर तनहुँको

औषधि खरिद सम्बन्धि मिति : २०७५/०६/२७ ( प्रथम पटक प्रकाशित ) लोकवाणी पत्रिकाबाट प्रकाशन गरिएको सिलबन्दी दरभाउ आव्हान

 

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट मिति २०७५ अशोज ८ गते प्रकाशन गरेको

बन्दिपुर गाऊँपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थ ( ढुँगा, गिटी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा बिक्री सम।बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना