FAQs Complain Problems

बन्दिपुर गाउँपालिकामा गरिएको संसदिय अभ्यास कस्तो लाग्यो?

ठिक छ ।
59% (26 votes)
ठिक छैन ।
41% (18 votes)
Total votes: 44