FAQs Complain Problems

बन्दिपुर गाउँपालिकामा गरिएको संसदिय अभ्यास कस्तो लाग्यो?

ठिक छ ।
71% (10 votes)
ठिक छैन ।
29% (4 votes)
Total votes: 14