बन्दिपुर गाउँपालिकामा गरिएको संसदिय अभ्यास कस्तो लाग्यो?

ठिक छ ।
50% (1 vote)
ठिक छैन ।
50% (1 vote)
Total votes: 2