के तपाई बन्दीपुर गाउँपालिका कार्यालयको सेवा प्रबाह संग सन्तुस्ट हुनुह्न्छ?

छु
50% (5 votes)
छैन
50% (5 votes)
Total votes: 10