FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित पदपुर्तिको विज्ञापन

नेपाल लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा बन्दिपुर गाउँपालिकाको रिक्त पदपुर्तिको विवरण र दरखास्त प्रक्रिया

बिभिन्न कृषी अनुदानका कार्यक्रमहरु,

कृषी ज्ञान केन्द्र, तनहुँको कृषी अनुदानको कार्यक्रमहरु

१. ५० % अनुदानमा हाते ट्र्याकटर 

२. ८५ % अनुदानमा थ्रेसिङ मेसिन

३. विविध प्रदर्शनी ब्लक

४. सामुदायिक बीउ बैंक

ईच्छापत्रको सुचना

Pages