FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
गिर बहादुर राना सूचना अधिकारी सुचना शाखा अधिकृत / प्रशासन bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६०५८१९८
दिनेश पौडेल क.अधिकृत राजस्व शाखा ९८४६०४३२२१
कृष्ण प्रसाद बसौला लेखा अधिकृत लेखा प्रशासन शाखा ९८४६१४३२९९
ई. इन्द्र बहादुर थापा इन्जिनियर प्राविधिक ९८४५२१९१२५
खगेन्द्र खवास सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६०९०४०६
ई. राम बहादुर थापा मगर सुचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि ito.bandipurmun@gmail.com 9840060268
शरण सिंह गुरुङ्ग रोजगार संयोजक/अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र saran2000grg@gmail.com ९८४६४३६६११
बुद्धि सागर खनाल शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४६१०४९७४
ई. मुहार रावल इन्जिनियर भुकम्प पुनर्निमाण शाखा ९८४१९३३८५६
मनोज बराल खरिदार योजना शाखा manoj.ddctanahun@gmail.com 9846055380
मन्जु कंडेल ना.सु पशु सेवा शाखा ९८४६३३३०८३
प्रेम कुमारी थापा कम्प्युटर सहायक सिफारिस nimimagar3@gmail.com ९८४६५८८८५०
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ward2.bandipurmun@gmail.com ९८६५१८१०२५
केशव डाँगी अमिन प्रविधिक शाखा ९८६६३३५५११
गणेश न्यौपाने ना.सु वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ward3.bandipurmun@gmail.com ९८४६२१३७४०
टोपादेवी दुरा ना.सु वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ward4.bandipurmun@gmail.com ९८४६०८१३८४
सन्तलाल सहनी ना.सु वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ward5.bandipurmun@gmail.com ९८४५२८०५०८
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४३२४०९२८
नवराज काफ्ले ना.सु वडा नं. १ को वडा कार्यालय nabarajkafle210@gmail.com ९८५६०६०२१०
पूजा श्रेष्ठ खरिदार वडा नं. १ को वडा कार्यालय ward1.bandipurmun@gmail.com ९८१५११११३२
बत्तू राना खरिदार वडा नं. ५ को वडा कार्यालय rana.battu@gmail.com ९८४६७२३४९२
चिजा गुरुङ खरिदार वडा नं. ६ को वडा कार्यालय ९८१७१२६७७१
रूपा गुरूङ्ग खरिदार दर्ता चलानी शाखा ९८०५८४०८०५
बुद्धि बहादुर मगर सवारी चालक हलुका सवारी चालक 9846217705
सुक बहादुर कसाइ कार्यालय सहयोगी ९८१४१२७३४५