बन्दिपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री कुमान सि‌ंह गुरुङकाे विदाई