FAQs Complain Problems

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

२०७५-०७-१४ को लोकवाणी दैनिकमा प्रकाशित सुचना

बन्दिपुर-धारापानी-थारुबास सडक नाला निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आव्हानको सुचना

BDTRDC/13/2075/075

सो दिनको लोकवाणी  यहाँ हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ। पेज २ मा हेर्नु होला।

https://drive.google.com/file/d/0B3p76BGUXvoaakZDaWxsUVdJWkJpTlFkZHF3MU9...

अथवा यसै सुचनासँग पनि संलग्न गरिएको छ।

Download गरि हेर्न सक्नुहुन्छ ।