पूर्ण सिं थापा

Phone: 
९८५६०४२२४२
Section: 
बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष