नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना, २०७५ दोस्रो पटक प्रकाशित

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर, तनहुँद्वारा लोकवाणी दैनिकबाट दोस्रो पटक मिति २०७५ कार्तिक १८ गते प्रकाशन गरिएको

बन्दिपुर गाऊँपालिका क्षेत्राधिकार भित्रको नदिजन्य पदार्थ ( ढुँगा, गिटी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

सो दिनको लोकवाणीको Digital Copy   यहाँ संलग्न गरिएको छ। कृपया पेज ३ मा हेर्नु होला।

 

https://drive.google.com/file/d/0B3p76BGUXvoaakdOUTA0MzQzZDBoTXlPT0hFV1Z...

 

अथवा यसै सुचनासँग सम्लग्न pdf बाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।

 

प्रथम पटक प्रकाशित

http://bandipurmun.gov.np/ne/content/नदिजन्य-पदार्थ-सम्बन्धि-बोलपत्र-आह्वानको-सुचना-२०७५