दोश्रो गाउँसभाको समापन पश्चात सामुहिक तस्बिर खिचाउदै गाउँसभा सदस्यहरु