FAQs Complain Problems

औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना

२०७५-०६-२७ औषधी खरिद सुचना

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, बन्दिपुर तनहुँको

औषधि खरिद सम्बन्धि मिति : २०७५/०६/२७ ( प्रथम पटक प्रकाशित ) लोकवाणी पत्रिकाबाट प्रकाशन गरिएको सिलबन्दी दरभाउ आव्हान

 

सो दिनको लोकवाणी यहा संलग्न गरिएको छ । अन्तिम पेज ( ४ ) मा हेर्नुहोला ।

https://drive.google.com/file/d/0B3p76BGUXvoaZmRJUDItYWtZb0hXM2pvWk13bGF...

 

अथवा यसै सुचनासंग संलग्न गरिएको pdf बाट पनि हर्न सकिन्छ।