Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bandipurmunicipality@gmail.com ९८५६००३१११
पुष्प खनाल ना.सु योजना शाखा puspakhanalji@gmail.com ९८५६०४३०२४
खगेन्द्र खवास सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
ई. राम बहादुर थापा मगर सुचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि ito.bandipurmun@gmail.com 9840060268
कविन्द्र रेग्मी खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ward2.bandipurmun@gmail.com ९८६५१८१०२५
गणेश न्यौपाने ना.सु वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ward3.bandipurmun@gmail.com ९८४६२१३७४०
टोपादेवी दुरा ना.सु वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ward4.bandipurmun@gmail.com ९८४६०८१३८४
सन्तलाल सहनी ना.सु वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ward5.bandipurmun@gmail.com ९८४५२८०५०८
जंग बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ward6.bandipurmun@gmail.com ९८४३२४०९२८